2017-2022

Consiglio:

 • PresidenteD. prof. Kazimierz Misiaszek
 • Vice-presidente: D. prof. Ryszard F. Sadowski
 • Segretario: D. prof. Stanisław Chrobak
 • TesoriereD. prof. Mariusz Chamarczuk
 • D. prof. Sylwester Jedrzejewski
 • D. prof. Zbigniew Lepko
 • D. prof. Jerzy Gocko

Commissione di controllo:

 • PresidenteD. prof. Jan Niewęgłowski
 • D. dott. Krzysztof Niegowski
 • D. dott. Radosław Błaszczyk

2012-2017

Consiglio:

 • Presidente: D. prof. Henryk Skorowski
 • Vice-presidente: D. prof. Kazimierz Misiaszek
 • Segretario: D. dott. Ryszard F. Sadowski
 • Tesoriere: D. prof. Jan Nieweglowski
 • D. prof. Sylwester Jedrzejewski
 • D. prof. Zbigniew Lepko
 • D. prof. Janusz Maczka

Commissione di controllo:

 • Presidente: D. dott. Arkadiusz Domaszk
 • D. prof. Tadeusz Kolosowski
 • D. dott. Krzysztof Niegowski

2007-2011

Consiglio:

 • Presidente: D. prof. Henryk Skorowski
 • Vice-presidente: D. prof. Jerzy Gocko
 • Segretario: D. dott. Ryszard F. Sadowski
 • Tesoriere: D. dott. Jan Niewęgłowski
 • D. prof. Henryk Stawniak
 • D. dott. Sylwester Jędrzejewski
 • D. dott. Piotr Przesmycki

Commissione di controllo:

 • Presidente: D. prof. Kazimierz Misiaszek
 • D. dott. Arkadiusz Domaszk
 • D. dott. Dariusz Stępkowski

Comitato di fondazione:

 • D. prof. Tadeusz Kolosowski
 • D. dott. Krzysztof Niegowski
 • D. dott. Ryszard Sadowski