EDITORIAL SERIES: "STUDIA I ROZPRAWY"

TNFS publishes books that include doctoral dissertations and post-doctoral dissertations and also publishes books its members. The first volume of this series was released in the year 2010. The scientific editor of the series "Studia i Rozprawy" is Fr. prof. Jerzy Gocko.

Already published:

  • Vol. 7 – Wojciech Osial, Historia katechizmu: geneza i rozwój katechizmu w Kościele katolickim od I do XVI wieku, Warsaw: The Francis de Sales Scientific Society, 2013
  • Vol. 6 – Jerzy Gocko, Nauka społeczna Kościola w poszukiwaniu własnej tożsamości, Warsaw: The Francis de Sales Scientific Society, 2013
  • Vol. 5 – Mariusz Chamarczuk, Problematyka integracji imigrantów w Kościele katolickim w Szwecji, Warsaw: The Francis de Sales Scientific Society, 2013
  • Vol. 4 – Jan Niewęgłowski, Wychowawczo-społeczna działalność salezjanów w Polsce w latach 1898-1989, Warsaw: The Francis de Sales Scientific Society, 2011
  • Vol. 3 – Mirosław Wierzbicki, Nauczyciel w szkole salezjańskiej, Warsaw: The Francis de Sales Scientific Society, Wydawnictwo Salezjańskie, 2011
  • Vol. 2 – Dariusz Stępkowski, Pedagogika ogólna i religia: (re)konstrukcja zapomnianego wątku na podstawie teorii Johanna F. Herbarta i Friedricha D. E. Schleiermachera, Warsaw: The Francis de Sales Scientific Society, Wydawnictwo Salezjańskie, 2010
  • Vol. 1 – Kazimierz Misiaszek, Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej: próba oceny, Warsaw: The Francis de Sales Scientific Society, 2010